• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Akıcılık sorunları (kekemelik, takifemi)
KEKEMELİK

Kekemelik: Genel olarak, konuşmanın doğal akışının bir biçimde kesintiye uğramasıdır. Erkeklerde kızlara göre 3 kat fazla görülmektedir. Bireyin istemsiz olarak

> Sesleri uzatması,

> Kimi sesleri üretirken zorluk çekmesi,

> Bir sesi, heceyi, ya da sözcüğü tekrarlaması
gibi özellikler sergilemesi olarak tanımlanabilir.

Kekemelik ile ilgili açık özellikler:

> Tekrarlar, uzatmalar ve bloklar (tutulmalar)

> İkincil davranışlar (göz kırpma,ayağı yere vurma, dudak titretme…vs )

> Kaçınma ve sakınma (söylediğinde takılacağını düşündüğü sözcüğü söylememe, takılacağını düşündüğü ortamlardan uzak durma..gibi)

 

Kekemeliğin Nedenleri :

Kekemeliğin nedenini psikolojik, fizyolojik, nörolinguistik, öğrenme , genetik, nörofizyolojik olarak tanımlayan birçok teori öne sürülmüş; fakat hiçbiri kanıtlanamamıştır.

Erken Dönem Kekemelik (Okul Öncesi Dönem)

   2-5 yaş arası her 100 çocuktan 4’ünde erken dönem kekemelik belirtileri gözlenmektedir (%4). Bu çocukların % 75’i kendiliğinden düzelmektedir ancak; Bu % 4’ün % 25’sinde (yani dört çocuktan birinde) sorun ileri yaşlarda da devam edebilmektedir.    
   Çocuğunuzda böyle bir problem varsa hangi gruba girdiğini (%75 mi yoksa%25 mi) iyi belirlemek gerekmektedir.  Risk faktörü belirlemesini uzman konuşma terapisti yapar. Burada cinsiyet, takılmaların başlangıcından itibaren geçen süre, takılma türü ve şiddeti gibi faktörler terapiye uygunluğu belirler.

Kekemelik Terapisi

Kekemeliğin nedeni hakkında birçok teori öne sürülmüş fakat hiçbiri kanıtlanamamıştır. Dolayısıyla "neden"den çok "ne yapabiliriz"e odaklanmamız gerekir. Kekemelik terapisinde iki yöntem uygulamaktayız. Birincisi okul öncesi dönemde (2-6 yaş arası çocuklarda)  uyguladığımız ve davranışsal yöntemlere dayalı Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Programı; ikincisi okul dönemi ve sonrası dönemde uyguladığımız Akıcılığın Biçimlendirilmesi ve Kekemeliğin Modifikasyonu Yöntemidir.